contact
- De bouw,
ook iets voor jou?

Onze regionale adviseurs helpen je graag. Stel hier je vraag!

Hou het UVeilig!

Wanneer de zon hoog aan de hemel staat en iedereen die buiten werkt de neiging heeft om zich licht te kleden, is het belangrijk om er aan te denken om je afdoende te beschermen tegen UV-stralen.

Wanneer de zon hoog aan de hemel staat en iedereen die buiten werkt de neiging heeft om zich licht te kleden, is het belangrijk om er aan te denken om je afdoende te beschermen tegen UV-stralen.

Op een mooie zonnige dag is werken in de open lucht een van aangenaamste kanten van de bouw. Maar verlies daarbij de mogelijke gezondheidsrisico’s niet uit het oog! Meerdere studies tonen immers aan dat het aantal huidkankers de voorbije decennia in de lift zit en dat met name degenen die  buiten werken meer risico lopen.

Wanneer de zon hoog aan de hemel staat en iedereen die buiten werkt de neiging heeft om zich licht te kleden, is het belangrijk om er aan te denken om je afdoende te beschermen tegen UV-stralen. Dat geldt trouwens ook op bewolkte of zelfs regenachtige zomerdagen, want men denkt dikwijls onterecht dat de zon dan weinig of geen invloed heeft op onbeschermde/blootgestelde huid. De UV-index kan echter ook op deze dagen zeer hoog zijn en een korte blootstellingsduur is dan voldoende om zonnebrand te veroorzaken.

Preventiehiërarchie

Voorkomen is beter dan genezen, en dat gaat ook op als het over UV-straling gaat. Een goed preventiebeleid, het maximaal elimineren van het risico aan de bron en collectief beschermen, gaan voor op individuele bescherming, zoals grijpen naar zonnebrandcrème.

In toepassing van de algemene beginselen van de Codex Welzijn op het Werk, is elke werkgever namelijk verantwoordelijk voor de structurele aanpak van preventie door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Concreet komt dit erop neer dat een risicoanalyse moet werden opgemaakt en ook de bescherming tegen UV-stralen dient hierin opgenomen te worden.

Logo UV_NL_POS

Risico uitschakelen aan de bron

In de eerste plaats moet het risico aan de bron worden uitgeschakeld of zoveel mogelijk beperkt. Dit kan door een aantal organisatorische en/of technische maatregelen. Bijvoorbeeld door ’s ochtends vroeger te beginnen, zodat men kan stoppen wanneer de zon het hoogst staat en de straling het schadelijkst is. Of door bepaalde elementen van een gebouw in het atelier of de fabriek te vervaardigen (prefab) in plaats van op de werf. Andere mogelijkheden zijn om taakrotatie op de werf in te bouwen, zodat de blootstellingsduur per persoon kan worden beperkt en het regelmatig inlassen van pauzes, zodat bouwvakkers even de schaduw en/of een goed geventileerd of gekoeld lokaal kunnen opzoeken.

Collectieve en persoonlijke bescherming

Na het zoveel mogelijk elimineren van het risico aan de bron, dient de werkgever de nodige collectieve beschermingsmiddelen te voorzien. Bijvoorbeeld: voor schaduw zorgen door een zeildoek aan te brengen op de werkplaats. Als laatste stap in de preventiehiërarchie, moet worden gekeken naar de implementatie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een zonnebril, bedekkende luchtige kledij en zonnecrème.

Publicaties

Constructiv heeft al heel wat informatie ter beschikking over hoe je te beschermen tegen dit soort gezondheidsrisico’s.

 

  • In samenwerking met