Renolution: duurzame renovatiestrategie (B)XL

Er woedt een ware energetische revolutie in Brussel. Met Renolution wil onze hoofdstad niet alleen de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. Ze wil ook het comfort van de Brusselaars verbeteren en hun energiekosten de kop indrukken. Doelstelling? Het gemiddelde energieverbruik voor alle Brusselse woningen terugdringen tot liefst 1/3de van de huidige situatie tegen 2050.

Er woedt een ware energetische revolutie in Brussel. Met Renolution wil onze hoofdstad niet alleen de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. Ze wil ook het comfort van de Brusselaars verbeteren en hun energiekosten de kop indrukken. Doelstelling? Het gemiddelde energieverbruik voor alle Brusselse woningen terugdringen tot liefst 1/3de van de huidige situatie tegen 2050.

Collectieve dynamiek: samen sterk

 

Van een ambitieuze energietransitie gesproken! Maar de noodzaak is er. De Brusselse gebouwen behoren tot de meest energie-intensieve in Europa: het merendeel is gebouwd voor de jaren 60 en één derde is zelfs helemaal níet geïsoleerd. Dat maakt dat meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies afkomstig is van het energieverbruik van de gebouwen.

De huidige renovatiestrategie is helaas onvoldoende. Renolution wil het proces versnellen en radicaal veranderen. Dat kan natuurlijk alleen als de inspanning globaal is, en dus worden ook de publieke, de industriële en de tertiaire sector betrokken. Onder de naam Alliantie Renolution zal Leefmilieu Brussel de krachten bundelen met de bouw, de financiële actoren, architecten, sociale partners, … Op de agenda: samen oplossingen en maatregelen uitwerken, administratieve procedures versimpelen en een duurzame renovatie stimuleren. Alles om uiterlijk in 2050 nog slechts een gemiddeld verbruik van 100 kWh/m2 per jaar voor Brusselse woningen en een energieneutraliteit voor tertiaire gebouwen te bekomen.

 

 

Circulair is primair

Renoveren om samen iets te doen voor een beter comfort in onze huizen, om geld te besparen en tegen de opwarming van de aarde dus. En haar inspanningen voor het klimaat, die neemt de Alliantie Renolution heel serieus. De Brusselse renovatiestrategie past perfect in de circulaire logica, waarbij er optimaal wordt ingezet op het hergebruik van grondstoffen met behoud van kwaliteit. Zo zal er bij de Renolution-plannen telkens rekening gehouden worden met alle milieueffecten van het gebouw: het energieverbruik, maar ook de productie en het vervoer van de materialen die nodig zijn voor de renovatie. Bij de renovatie zal er dus naar gestreefd worden zo veel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden en de aanwezige materialen op te waarderen door ze te hergebruiken bij de renovatie zelf of bij andere projecten.

Lokaal & duurzaam werk werkt!

Als circulair bouwproject heeft Renolution niet enkel een positieve impact op het klimaat en milieu. Ze garandeert zo ook economische groei en lokale werkgelegenheid op lange termijn. Volgens een recente studie zal de renovatiestrategie zo’n 8.000 extra directe en indirecte banen opleveren, die gevarieerd én duurzaam zijn. Om voor die toekomstige vacatures voldoende arbeidskrachten te vinden, zetten de regering en de bouwsector de komende jaren nóg meer in op de opleiding van de Brusselaars in de talrijke renovatieberoepen. En óf Renolution de Brusselse bouw zal boosten!

Meer informatie over deze duurzame renovatiestrategie?
Neem een kijkje op Renolution.brussels.be.

Om alle eigenaars van Brusselse gebouwen nog beter bij te staan in dit uitdagende renovatieproces, voorziet de hoofdstad een omvangrijk begeleidingsaanbod. Ze biedt o.a. liefst 45 Renolution-premies als steun bij renovatie- als energiebesparingswerken, zowel voor particulieren als voor professionelen.

of praat mee op
#debouwkijktverder