contact
- De bouw,
ook iets voor jou?

Onze regionale adviseurs helpen je graag. Stel hier je vraag!

Persconferentie

07/04/2022 - 07/04/2022 - 10:30
WTC III
Koning Albert II - laan 24
1000 Brussel
De lancering van de “De Bouw Kijkt Verder” kan niet voorbijgaan zonder een gepaste persconferentie. Die vindt plaats 7 april in het WTC III gebouw te Brussel. Want de bouw staat voor heel wat uitdagingen: voor de green deal, het relanceplan, de energetische doelstellingen en de heropbouw van de overstroomde gebieden, zijn naar schatting binnen het jaar zo’n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig! En al heeft de sector heel wat voordelen te bieden, recent onderzoek toont aan dat de Belg nog te veel clichés en misvattingen aan de sector verbindt. Tijd om dit te doorbreken!

Agenda Persconferentie “De Bouw Kijkt Verder”

10u40

Verwelkoming in WTC III en het ZIN-project
Martine Rorif – COO Befimmo

 

10u45

Inleiding
Gianni De Vlaminck – Voorzitter Sectorfonds Constructiv,
in naam van de sociale partners van de bouwsector

10u50

Toelichting van de campagne ‘De Bouw Kijkt Verder’
Bruno Vandenwijngaert – CEO Constructiv

  1. Onderzoeksresultaten imago-onderzoek bouwsector
  2. Voorstelling van de campagne ‘De Bouw Kijkt Verder’
  3. De bouwsector: uitdagingen en troeven

11u20

  • Interviewmogelijkheden met de woordvoerders van de sociale partners.
  • Experience corner met demonstratie van nieuwe technologieën in de bouwsector

Samenvatting van het persdossier

 

7 april 2022, Brussel

De bouwsector staat vandaag voor ongeziene uitdagingen. Om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen zoals de green deal, het relanceplan, de energetische doelstellingen en de heropbouw van de overstroomde gebieden, zijn naar schatting binnen het jaar zo’n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig. Hoewel de sector heel wat voordelen te bieden heeft, toont een recent onderzoek, gelanceerd door de bouwsector en haar partners, aan dat de Belg nog te veel clichés en misvattingen aan de sector verbindt. De campagne “De Bouw Kijkt Verder” die vandaag door de bouwsector gelanceerd wordt, wil deze misvattingen ontkrachten met als doel de instroom massaal te verhogen en het imago van de sector te bevorderen.

Perceptie vs. realiteit

In opdracht van de bouwsector voerde Profacts een onderzoek bij 2.005 Belgische respondenten. Hieruit blijkt dat het enthousiasme om aan de slag te gaan in de bouw vandaag nog te beperkt is: zo verklaart amper 1 Belg op 10 open te staan voor een job in de bouwsector. Opvallend genoeg zijn werkzoekenden het minst positief, maar ook jongeren laten zich kritisch uit: amper 11% van de studenten geeft aan te overwegen om in de bouwsector te werken. En laat het nu net die profielen zijn die de sector nodig heeft om de instroom van nieuwe werkkrachten te stimuleren.

Wanneer we inzoomen op de redenen waarom men aarzelt om de stap naar de bouwsector te wagen, doen een paar terugkerende misverstanden hun intrede. Die houden vele mensen mogelijks tegen om de sector als potentiële werkgever te zien. Het goede nieuws is dat mensen die wél actief zijn in de bouwsector en de realiteit ervan dus goed begrijpen, wel positief ingesteld zijn. 1 op de 2 verklaart trots op te zijn in de bouwsector te werken.

 

Metser op nummer 1, maar de bouwsector is zo veel meer

De Belg denkt bij het horen van de “bouwsector” vooral aan metsers. 48% geeft dit beroep spontaan op. Terwijl in realiteit het aandeel metsers in de sector maar op 12% komt. De variëteit aan jobs in de bouwsector is dus nog niet voldoende gekend. Dit wil de bouwsector veranderen door het beeld van de bouw te diversifiëren. De toegenomen digitalisatie en technologische innovaties hebben een enorme impact op de bouwberoepen. De bouwsector zoekt niet alleen arbeiders om posities in te vullen, maar vooral arbeiders met technische profielen die direct aan de slag kunnen.

Gebrek aan kennis over innovaties, duurzaamheid en werkzekerheid

De respondenten hechten veel belang aan innovatie, maar kunnen contradictorisch genoeg weinig innovaties oplijsten. 72% kan geen enkele innovatie in de sector spontaan opnoemen. Nochtans blijkt uit een enquête[1] over de impact van digitalisering in/voor de bouwsector dat de sector zich stevig inzet voor innovatie. Zo worden verschillende technologieën gebruikt om de werklast te verminderen en de veiligheid van de werknemers te vergroten. Ook op vlak van duurzaamheid, veiligheid en verloning tonen de cijfers een grote discrepantie tussen wat de “Belgen” denken en wat er effectief aan de gang is in de sector. 47% weet niet in welke mate de bouwsector actief inzet op het bereiken van klimaatdoelstellingen. 34% is ervan overtuigd dat de bouwsector extralegale voordelen biedt.

“De Bouw Kijkt Verder”

Uit de cijfers blijkt dat de nood aan extra informatie over wat de sector juist doet hoog is.

Met de imagocampagne “De Bouw Kijkt Verder” bewijst de sector dat ze klaar is om nieuwe talenten aan te trekken en maakt ze komaf met de grootste misvattingen. Concreet wil de sector hiermee 100.000 nieuwe werknemers aantrekken in de komende 5 jaar.

  • [1] Bron Constructiv ; Studie ‘Impact van de digitalisering op de bouwsector’; 2022.
  • In samenwerking met