‘Cité administrative’ transformeert Luik tot duurzame metropool

Luik: een stad van 200.000 inwoners, een arrondissement van 600.000 inwoners en een provincie van 1 miljoen inwoners… van wie ongeveer 1 op 2 in stedelijk gebied woont. Tegen 2050 zullen dat er 2 op 3 zijn. Bovendien groeit de bevolking steeds aan. De Luikse grootstad voelt de nood om een Smart City te worden. Dat doet ze o.a. door in te zetten op duurzame projecten, zoals de renovatie van de ‘Cité administrative’.

Luik: een stad van 200.000 inwoners, een arrondissement van 600.000 inwoners en een provincie van 1 miljoen inwoners… van wie ongeveer 1 op 2 in stedelijk gebied woont. Tegen 2050 zullen dat er 2 op 3 zijn. Bovendien groeit de bevolking steeds aan. De Luikse grootstad voelt de nood om een Smart City te worden. Dat doet ze o.a. door in te zetten op duurzame projecten, zoals de renovatie van de ‘Cité administrative’.

Luik, stad in transitie

Zich bewust van de uitdagingen van de toekomst, wil Luik transformeren naar een smart city: een slimme grootstad die problemen omzet in kansen dankzij de nieuwste technologieën en het vernuft van haar burgers, om zo een voorbeeldmetropool te worden waaraan iedereen meewerkt.

Ze richt haar pijlen op 4 domeinen. Allereerst ambieert Luik om een meer geconnecteerde en digitale grootstad te worden: ze investeert daarvoor volop in e-loketten, wifi in de hele stad, enz. Ook wil ze een ondernemende, innoverende en creatieve grootstad zijn: een metropool met plaats voor een creatieve hub, seminaries, conferenties en programma’s voor begeleiding en opleiding. Een collaboratieve grootstad ook, die inzet op territoriale marketing, een collaboratief ideeënplatform, enz. Tot slot beoogt Luik een duurzame grootstad te worden die zich inzet voor energetische overgang. Dat doet ze onder meer door de integratie van de tram in het Luikse wegennet en de renovatie van het administratieve centrum van de stad.

Een architecturaal en duurzaam voorbeeld


De ‘Cité administrative’ met haar toren van liefst 18 verdiepingen, sinds 1967 een echt ‘lichtbaken’ in de stad, zal volgens het ‘koolstofvrije’ principe gerenoveerd worden. De huidige trappenhuizen verdwijnen, en aan beide zijden van de centrale liftkoker worden 2 nieuwe kokers opgetrokken uit ter plaatste gestorte betonwanden. Ten zuiden van de toren worden 4 nieuwe verdiepingen gebouwd, met een beperkte grondoppervlakte zodat er plaats is voor voldoende doorgangen rond het gebouw. Onder de nieuwe constructies komen er nieuwe funderingen uit geheide micropalen. Voor de algemene uitbreidingswerken wordt voornamelijk prefabbeton gebruikt. Ten noorden van het gebouw komt tenslotte een metalen galerij met uitkraging tussen de 1ste en de 2de verdieping: het symbool voor de nieuwe ingang van de gerenoveerde Cité.

Bijzonder is ook de installatie van een geothermisch systeem via grondwaterputten om te voorzien in verwarming en koeling. Andere duurzame investeringen zijn o.m. de hoogwaardige isolatie en luchtdichtheid, en de grote muurschildering op het gebouw: bedekt met een glanzende folie van zonnecellen, laat ze de Cité-gevel niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk schitteren.

Maatschappelijke impact: toegankelijk voor iedereen

De stad Luik wil de nieuwe Cité niet alleen als een architecturaal en duurzaam pareltje afleveren. Met de vernieuwing wil ze het administratief centrum omvormen tot een belangrijk opvangcentrum voor álle burgers van de wijk. Aan het einde van de renovatie hoopt de metropool het Access-i label te verkrijgen, dankzij een optimaal toegankelijkheidsniveau. En die toegankelijkheid mag je in de ruimste zin van het woord opvatten: van kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden tot mensen met een handicap van welke aard dan ook moeten zich welkom voelen én zich optimaal kunnen verplaatsen in en rond het gebouw.

Een aantrekkelijk, historisch centrum

Ook de herwaardering van het historische centrum vormt een absolute prioriteit voor de stad. De renovatie van de Cité moet bijdragen tot het opbouwen van een positief imago en een positieve identiteit voor de hele wijk. Zowel voor toeristen, winkelaars, dagelijkse gebruikers van scholen en kantoren als voor bewoners en vastgoedinvesteerders moet het administratieve centrum een aantrekkelijke plek om te vertoeven worden.

Maar de verbouwing van het bestaande centrum moet ook in een ruimere context gezien worden. Naast de kwalitatieve, duurzame en innoverende renovatie van het gebouw wil men de Cité een nieuwe bestemming geven, de banden met de omliggende wijk opnieuw samenstellen en de openbare ruimte opnieuw vormgeven. Dit alles vraagt natuurlijk om de integratie van de openbare ruimten rond de Cité. Hiervoor wordt er een nieuwe relatie met de kade en het water gelegd, aangevuld met de tramvoorzieningen.

Meer info over de renovatie van de Cité Administrative in Luik vind je hier.