contact
- De bouw,
ook iets voor jou?

Onze regionale adviseurs helpen je graag. Stel hier je vraag!

Asielzoeker ZKT. Bouw-match

De bouwsector komt handen tekort: liefst 20.000 nieuwe werkkrachten zijn er nodig, en wel onmiddellijk. Maar, er is hoop. Want ook mensen zonder officiële verblijfsvergunning mogen vanaf nu officieel aan de slag in de bouw.

De bouwsector komt handen tekort: liefst 20.000 nieuwe werkkrachten zijn er nodig, en wel onmiddellijk. Maar, er is hoop. Want ook mensen zonder officiële verblijfsvergunning mogen vanaf nu officieel aan de slag in de bouw.

Immense impact op mensenlevens

En dat is goed nieuws. Veel bewoners in opvangcentra, en dan vooral jongeren, vervelen zich en staan te popelen om zich nuttig te voelen én maken. In afwachting van hun dossier krijgen asielzoekers nu de kans om een stiel – én de taal – te leren. Ze kunnen letterlijk hun (bak)steentje bijdragen aan de maatschappij, en dat is veel waard.

Begeleiding op maat

De grote middelen worden ingezet om asielzoekers zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden in de bouwsector: infosessies, jobdagen, bedrijfsbezoeken, … De kandidaten worden eerst gescreend op onder andere motivatie, ervaringen en talenkennis. Op basis daarvan kunnen ze nadien onmiddellijk aan de slag of georiënteerd worden naar het juiste beroep. Daarbij kunnen ze ook verschillende opleidingen volgen rond technische vaardigheden, veiligheid, taal en zelfs het behalen van een rijbewijs. Ook in begeleiding op de werkvloer wordt voorzien.

Een win-winsituatie voor iedereen

Asielzoekers mogen werken vanaf 4 maanden nadat ze hun asielaanvraag ingediend hebben en zolang hun asielprocedure loopt. Wat de beslissing over hun dossier ook wordt, het recht om te mogen werken is een goeie zaak. Want wie mag blijven, is door het werken al begonnen aan de integratie. En wie toch terug moet naar zijn herkomstland, neemt de werkervaring en extra competenties mee om daar verder te bouwen aan een toekomst.

“We zijn ervan overtuigd dat asielzoekers in de bouwsector de nodige hefbomen zullen vinden om snel een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen. Zo kunnen ze zich zowel op professioneel als op persoonlijk vlak ten volle ontplooien. Ook biedt deze vorm van tewerkstelling een deel van de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Gianni De Vlaminck, Voorzitter Constructiv.

Pilootprojecten met ethisch handvest

De samenwerking start met een eerste pilootproject bij bouwonderneming Louis De Waele. Ook in Vlaanderen en Wallonië volgen pilootprojecten, waarna verder verbreed wordt naar de hele bouwsector. Het akkoord bevat trouwens ook een ethisch handvest dat moet zorgen voor een correcte en kwaliteitsvolle relatie tussen werkgever en werknemer. Het legt onder meer afspraken vast rond veiligheid op het werk, het respecteren van de werkuren en antidiscriminatie. Bovendien garandeert dit handvest dat asielzoekers aan dezelfde arbeidsvoorwaarden worden tewerkgesteld als andere medewerkers in de bouwonderneming.

Dankzij deze unieke samenwerking creëert de bouw bijgevolg heel wat positieve impact op de samenleving!

 

Ook een (andere) toekomst in de bouwsector voor ogen? Ontdek alle jobs in de bouw: