contact
- De bouw,
ook iets voor jou?

Onze regionale adviseurs helpen je graag. Stel hier je vraag!

Plaatser van nutsleidingen of rioleringen

Je wil graag de mensen mee helpen voorzien van gas, water en elektriciteit? Je werkt graag buiten? Dan is een job als plaatser van nutsleidingen of rioleringen je op het lijf geschreven. Je taak? Gas- en elektriciteitsleidingen plaatsen en onderhouden, huis-, stads- en industriële waterleidingen aansluiten en allerlei riolerings- en waterbehandelingssystemen installeren.
Terug naar overzicht

Plaatser van nutsleidingen of rioleringen

Je wil graag de mensen mee helpen voorzien van gas, water en elektriciteit? Je werkt graag buiten? Dan is een job als plaatser van nutsleidingen of rioleringen je op het lijf geschreven. Je taak? Gas- en elektriciteitsleidingen plaatsen en onderhouden, huis-, stads- en industriële waterleidingen aansluiten en allerlei riolerings- en waterbehandelingssystemen installeren.

Het beroep

Als plaatser van nutsleidingen of rioleringen maak je een ondergronds netwerk van buizen en leidingen. Je werk begint bij de grondwerken, die eruit bestaan dat je de sleuven graaft. Daarna volg je nauwkeurig de plannen van de straten en gebouwen, meet en plaats je de verschillende leidingen op de juiste plaats en met de juiste hellingsgraad. Je bent ook verantwoordelijk voor de onderlinge verbinding tussen de verschillende water-, gas-, elektriciteits- en rioolleidingen en zorgt dat deze verbindingen waterdicht zijn. Vooraleer je de sleuven opnieuw dichtmaakt, voer je daarom verschillende controles uit op de waterdichtheid van de geplaatste leidingen.

Werk voor specialisten

Om nutsleidingen of rioleringen te plaatsen, moet je soms gebruik maken van erg gespecialiseerde technieken. Wanneer er immers niet met open sleuven gewerkt kan worden, moeten technieken “zonder graven” toegepast worden en plaats je leidingen door middel van boringen en tunnels, zodat je geen sleuven hoeft te graven. Ook voor de herstellings- en inspectiewerkzaamheden van deze leidingen zijn specifieke technische competenties nodig.

Teamwork

Als plaatser van nutsleidingen of rioleringen ben je nooit alleen op de werf. Je krijgt hulp van de stratenmaker en de wegenwerker, die de sleuven opnieuw dichtmaken wanneer de leidingen geplaatst zijn. Bij de uitvoering van je werkzaamheden krijg je ook bijna altijd te maken met de aanwezigheid van leidingen en kabels van andere voorzieningen die al aanwezig zijn in de ondergrond. Je moet dus voorzichtig werken en overleggen met de bedrijven die deze voorzieningen geïnstalleerd hebben, zodat je ze niet beschadigt.

Voorrang aan veiligheid en welzijn!

Een rioollegger zorgt ervoor dat hij een goede positie inneemt. Hij gebruikt de geschikte arbeidsmiddelen, bijvoorbeeld om zware lasten op te tillen, en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals besschermende handschoenen, gehoorbescherming en signalisatiekledij.

Het werk is heel gevarieerd, want het terrein waarop we werken, is altijd verschillend. Elke situatie is anders en je moet altijd je werktechnieken aanpassen. Als het terrein onstabiel is, ga je het bijvoorbeeld moeten stabiliseren.
Frédéric
Plaatser van nutsleidingen

Wens je meer informatie over een beroep als plaatser van nutsleidingen of rioleringen ?
Neem contact met ons op!